کولر آبی آزمایش 2800 موتوژن با پایه

کولر آبی آزمایش ۲۸۰۰ موتوژن با پایه

مشاهده سریع

کولر آبی آزمایش 2800 موتوژن با پایه دارای کلید محافظ جان و همچنین 1200متر مکعب بر ساعت  700 CFM

690,000 تومان