کولر آبی تکنو هوس 5500

کولر آبی آزمایش ۷۵۰۰ موتوژن با کلید محافظ

مشاهده سریع

 

کولر آبی آزمایش 7500 موتوژن با کلید محافظ دارای حجم 7500 دارای ظرفیت هوادهی 7100 متر مکعب بر ساعت

2,300,000 تومان