کولر آبی تکنو هوس 5500

کولر آبی تکنو هوس ۵۵۰۰

مشاهده سریع

کولر آبی تکنو هوس 5500 تفاوت های اقلیمی و منطقه ای و تنوع ساختمانها در نقاط مختلف ایران تکنوهاوس را بر آن داشته است تا به منظور تامین خواسته های تمامی مصرف کنندگان کولرهای آبی خود را در مدل ها و اندازه های مختلف تولید نماید .

1,950,000 تومان